HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d.

Tvrtka
HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK dioničko društvo za djelatnosti holding-društava
English: HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK Joint Stock Company for holding company activities
Skračeni naziv: VROS HOLDING d.d.
English (short name): VROS HOLDING Inc.

Sjedište/adresa
31000 Osijek (Grad Osijek)
Kapucinska ulica 25/II
Tel.: +385 (0)31 / 250-100

Adresa elektroničke pošte
vros@vros.hr

Temeljni kapital
135.314.645 EUR          (1.019.528.200 kuna)

Pravni oblik
dioničko društvo

Nadzorni odbor
Roland Hrkač, OIB: 83327949314 – predsjednik nadzornog odbora
Marta Karpati, OIB: 53648756939 – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Matej Hrkač, OIB: 88614309365 – član nadzornog odbora

Uprava društva / osobe ovlaštene za zastupanje
Alexander Hrkač, OIB: 66539373196

Statut
Statut Društva usvojen na Skupštini 14.07.2022. godine

Nadležni sud
Trgovački sud u Osijeku

MBS
030058309

OIB
95388963061

EUID
HRSR.030058309

Status
Bez postupka