Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka za dioničare

HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK za djelatnosti holding društava (u daljnjem tekstu VROS Holding  d.d.) je dioničko društvo i kao takvo vodi Registar dionica sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o tržištu kapitala, u sklopu kojeg obrađuje osobne podatke dioničara i s njima povezanim osobama kao što su zastupnici, skrbnici, vjerovnici, punomoćnici i slično. Uz osnovno načelo po kojem osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani, za VROS Holding d.d. je zaštita Vaših podataka prioritet.

Ovim dokumentom Vas informiramo o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju, o svrsi obrade, kome mogu biti dostupni ili dostavljeni i koja su vaša prava u svezi osobnih podataka.

 

 1. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka?

Temeljem primjenjive regulative o zaštiti osobnih podataka, odnosno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Opće uredbe (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka, voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja određuje i kontrolira svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku. U tom smislu VROS Holding d.d. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i kao takav odgovoran je za njihovu obradu.

 

 1. Koji osobni podaci se prikupljaju i obrađuju?

VROS Holding d.d. prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • Osnovni osobni podaci (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo i slično)
 • Kontakt podaci (dopisna adresa, telefon, e-mail i slično)

 

 1. U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza.

 

 1. Koji je zakonski temelj za prikupljanje, obradu i korištenje vaših osobnih podatka?

VROS Holding d.d. prikuplja, obrađuje i koristi vaše osobne podatke:

 • radi poštivanja zakonskih obveza VROS Holding d.d. (Opća Uredba (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o računovodstvu, Zakon o obveznim odnosima i sl.)
 • za zaštitu Vaših interesa (kao dioničara)
 • za potrebe legitimnih interesa VROS Holding d.d. (interne analize, izvještavanja i sl.)

 

 1. Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.
Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup vašim podacima mogu imati :

 • državna tijela sukladno zakonskim obvezama (primjerice Ministarstvo financija, pravosudna i druga državna tijela)
 • Zagrebačka burza, SKDD, HANFA

Ako je to radi ispunjenja određene svrhe nužno, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni slijedećim osobama:

 • konzultanti i poslovni suradnici,
 • ovlašteni revizori,
 • opunomoćeni odvjetnički uredi.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni osobama koje obrađuju osobne podatke u naše ime u svojstvu Izvršitelja obrade.

Osobne podatke možemo prenositi i radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući nadležna tijela uključena u rješavanje vaše pritužbe.

 

 1. Gdje će se obrađivati moji osobni podaci?

Vaši podaci se obrađuju unutar Republike Hrvatske, a samo iznimno, uz posebno odobrenje VROS Holding d.d., mogu se obrađivati unutar EU/EEA od strane osoba navedenih pod točkom 5., ali uvijek podložno ugovornim odredbama o povjerljivosti i sigurnosti sukladno primjenjivoj regulativi o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke nećemo dostavljati osobama koje ih nisu ovlaštene obrađivati, niti prenositi u treće zemlje.

 

 1. Koja su vaša prava povezana s osobnim podacima?

Kada je to dozvoljeno primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo na:

 • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade, o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni
 • ispravak ili ažuriranje vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
 • brisanje vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani
 • ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam potrebno za provjeru točnosti podataka
 • prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade
 • ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr)

Vaša prava možete ostvariti na način da nas kontaktirate prema uputi u točki 9., navodeći svoje ime, adresu elektronske pošte i razlog vašeg zahtjeva.

 

 1. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Obvezni smo čuvati vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju se prikupljaju podaci ili za ispunjavanje zakonskih obveza.

 

 1. Kako nas možete kontaktirati?

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona i/ili email i/ili adresu kako slijedi:

HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK, za djelatnost holding društava d.d.
Kapucinska 25/II
31000 Osijek
Email: vros@vros.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Helena Vlahović
Kontakt broj: +38531250100
Email: helena.vlahovic@vros.hr

 

 1. Koliko često revidiramo/ažuriramo ovaj dokument?

Redovito ažuriramo ovaj dokument. Osigurat ćemo da posljednja verzija dokumenta uvijek bude dostupna na intranetskim stranicama VROS Holdinga d.d. te ćemo Vas obavijestiti o svakoj eventualnoj izmjeni koja na Vas može imati utjecaja.

 

Ovaj dokument ažuriran je dana 29. srpnja 2022. godine.