Ciljevi:

  • gradnja nekretnina
  • akvizicije i realizacija nedovršenih projekata
  • akvizicije zemljišta u cilju gradnje sunčanih elektrana