Uvod u tržište kapitala

Pozabavit ćemo se pitanjima i nepoznanicama koje muče početnike i objasnit ćemo osnovne pojmove u tržištu kapitala. Jednim dijelom ući ćemo u strategiju ulaganja, pisati o vođenju portfelja, tehničkoj i fundamentalnoj analizi i odabiru instrumenata. Želimo Vam ugodno čitanje i nadamo se da će Vam svaka informacija ovdje pročitana biti početna točka u svijetu trgovanja.

Većinu vremena provest ćemo na američkom tržištu kapitala, dotaknut ćemo se i ostalih, govorit ćemo o domaćem tržištu i regulativama kojih se treba pridržavati ako ulažete svoj kapital.

Općenito o tržištu kapitala…

Tržište je javno mjesto gdje se suočavaju ponuda i potražnja.

Ponuda ili potražnja odnose se na specifične instrumente odnosno predmete trgovanja. Tržište može biti zelena tržnica ili pak moderno elektronsko tržište (NASDAQ). Tržište se razlikuje po načinu organiziranja, predmetima trgovanja i regijama u kojima je prisutno. Dionice, valute, obveznice, opcije, razni fondovi, robne burze i Futuresi, sve su to instrumenti s kojima se na tržištu raspolaže bilo da se nešto prodaje ili kupuje. Danas svaka razvijenija zemlja ima svoje tržište kapitala.

Globalna tržišta kapitala jesu Amerika, Azija i Europa u kojima je moguće trgovanje doslovno 24h na dan s raznim financijskim instrumentima. Prednost globalne burze jest to da se trguje na više tržišta s jednim računom, npr. možete biti prisutni u Hong Kongu, NYSE, AMEX, NASDAQ, CBOE, XETRA, LSE…

Na svim burzama, zavisno od zastupljenoga financijskog instrumenta možemo trgovati opcijama, dionicama, valutama, obveznicama, robom. Nešto više o svakom financijskom instrumentu pisat ćemo u daljnjim tekstovima.

Tržište se razlikuje po svojoj likvidnosti i nelikvidnosti. Kada kažemo da je neko tržište likvidno, mislimo na promet instrumenata koji se događa na tom tržištu tj. koliko je teška ponuda ili potražnja. Što je tržište likvidnije, to je razlika između cijene ponude i potražnje manja ili veća (Spread). Likvidnost i volatilnost uvelike zavisi od tvrtki koje se kotiraju na pojedinoj burzi.

Volatilnost je ujedno i fluktuacija nekog instrumenta na tržištu, kretanja cijene instrumenata gore ili dolje u nekom razdoblju. Generalno, pojam volatilnost koristi se da bi se opisao obujam frekvencije kretanja bilo kojega financijskog instrumenta (dionice, valute itd…)

Oni koji određuju početnu cijenu trgovanja pojedinoga financijskog instrumenta popularno se zovu market maker ili specijalist, sve se događa na burzi gdje market makeri ili specijalisti određuju početnu cijenu s kojom će se trgovati na tržištu.

Burza je specijalizirano visokoorganizirano tržište gdje se trguje raznim standardiziranim i kategoriziranim financijskim instrumentima prema strogo utvrđenim pravilima.

Svako tržište ima svoje osobine, a to su: način organizacije i njegova regulacija, radno vrijeme, vrste instrumenata kojima se trguje, sudionici u trgovanju, vrste naloga, način njihova izvršavanja, likvidnost i volatilnost.

Tradicionalni način utvrđivanja vrijednosti tržišne likvidnosti i uključuje ukupnu količinu ili broj transakcija ukupnog financijskog prometa na nekom tržištu ili burzi te razliku između najbolje ponude kupnje i prodaje, odnosno bid ask spread i brzinu trgovanja u jedinici vremena. Dodatno, likvidnost isto ovisi i o mnogo drugih raznih makroekonomskih i tržišnih financijskih pokazatelja samog instrumenta trgovanja.

Jedno od najpopularnijih tržišta jest ono u Chicagu (CME – Chicago Mercantile Exchange) gdje se trgovanje i komunikacija između onog tko želi kupiti ili prodati događa na poseban način, a to su signali rukama.

Popularno se to mjesto zove PIT.

Cjelokupnu komunikaciju pogledajte na www.cme.com

Jedno od najvećih centraliziranih tržišta danas jest NYSE – New York Stock Exchange. NYSE danas broji približno 3000 kako velikih etabliranih kompanija – blue chip company tako i srednjih i manjih kompanija.

Kompanije koje u svojoj kotaciji imaju maksimalno tri slova, npr. KO Coca-Cola listane su na NYSE. Na NYSE rade dvoje ili više ljudi za jednu kompaniju. To je specijalist i njegov pomoćnik – trading assistant.

Specijalist je centar za cjelokupno trgovanje u određenoj dionici i ima svoje dužnosti i privilegije. Na popisu obveza koje izvršava jesu: održavati likvidnost, izvršavati naloge klijenata i na kraju trgovati za svoj račun. Točno takvim redoslijedom mora odrađivati svoje obveze. Njegov pomoćnik pomaže mu oko svih ubacivanja naloga i kontrole; kada je specijalist na pauzi, on preuzima kontrolu. Pomoćnik ne smije ulaziti u velike naloge za izvršavanje. Floor broker jest treća osoba na NYSE, trguje za svoj račun ili za račune privatnih klijenata. Ako želite kupiti bilo koju dionicu na NYSE, morate se obratiti svome lokalnom brokeru, a on zatim prosljeđuje vaš nalog na NYSE floor brokeru. NYSE je jedan od najvećih aukcijskih marketa na svijetu.

One kompanije koje u svojoj burzovnoj kotaciji imaju četiri i više slova listaju se na NASDAQ-u. NASDAQ – National associations of securities dealers automated quotations jedna je od najvećih decentraliziranih tržišta na svijetu ( najveće elektronsko tržište) koje na svom popisu lista približno 3000 kompanija. NASDAQ je jedna velika interdealer mreža na koju su povezani svi brokeri i dileri sa svojim kompjutorima. Centralni NASDAQ kompjutor nalazi se u Rockvilleu u Marylandu. Za razliku od NYSE, NASDAQ nije toliko psihičke naravi. Za svaku kompaniju koja se lista na NASDAQ, brine se minimalno jedan market maker. On vodi brigu da dionica uvijek bude likvidna tj. da i na strani kupnje i na strani prodaje bude participanata. Market maker velikim dijelom određuje početnu cijenu dionice.

Uglavnom, bilo kojim tržištem trgujete, potencijalnog profita ima u svakom likvidnom instrumentu koji je predmet trgovanja. Trebate se opredijeliti za jednu vrstu instrumenta i taj instrument trgovati.