Planirano je da ova divizija sadrži ukupno 200 MW instaliranih solarnih elektrana do kraja 2025. godine, od kojih je dio instaliran i proizvodi električnu energiju, dok je većina projekata u pripremi i koje se grade u kontinuitetu.

Najveći dio energetskih kapaciteta proizvodit će dvije solarne elektrane koje će se graditi na 62 ha zemljišta kupljenog 2022. godine u blizini autoceste i spojene na elektronaponsku mrežu. Osim toga, VROS Holding ima dugoročne ugovore o služnosti s određenim tvrtkama diljem regije za zakup zemljišta i krovova te postavljanje solarnih panela koji će proizvoditi više od 300 mil kWh godišnje.

ROE (return of equity) je manji od 3 do 4 godine što predstavlja iznimnu profitabilnost u trenutnim uvjetima.

Liderska konkurentnost temelji se na činjenici da i dalje možemo povlačiti velika bespovratna financijska sredstva  iz EU fondova što znatno dodatno povećava profitabilnost holdinga.

VROS Holding je sa svojim operativnim kompanijama izgradio i gradi brojne solarne elektrane i hidroelektrane čime je stekao status jednog od lidera u industriji, a nakon izgradnje vlastitih 200 MW sunčanih elektrana planiramo izgradnju pogona za proizvodnju vodika i prikupljanje dodatnog kapitala putem inicijalne javne ponude (IPO – Initial Public Offering) putem NYSE (New York Stock Exchange).