Solarna elektrana “SE VROS 1”

  • SNAGA: 26,28 MWp
  • IZLAZNA SNAGA: 20 MW
  • GODIŠNJA PROIZVODNJA: 31.536.000,00 kWh
  • BATERIJSKI SUSTAV: 20 MWh

V I D E O

_

PANORAMA 360°

_