Alexander Hrkač

Divizija fondovi

Hedge Fond Manager sa 28+ godina iskustva u međunarodnoj fondovskoj industriji; direktno upravljanje sa fondovima i imovinom u vrijednosti preko 400 milijuna eura.

 • upravljanje grupom operativnih kompanija unutar svih divizija Holdinga
 • upravljanje rizicima i kompliciranim financijskim proizvodima investicijskog bankarstva
 • Due Dilligence i forenzička analiza bilanci i poslovnih knjiga kompanija
 • upravljanje Crypto imovinom na svim Financijskim protokolima Blockchain tehnologije
 • WEB: HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK

Jurica Gorup

Divizija obnovljivi izvori energije

Lider na polju opskrbe solarnom energijom Republike Hrvatske i baterijskih sustava za skladištenje energije sa više od 800 projekata u privatnom sektoru i proizvodnje preko 45.000 MWh obnovljive energije. Pionir industrije obnovljivih izvora energije sa 10+ godina iskustva.

Leonard Kovač

Divizija poljoprivredno zemljište

20+ godina iskustva na projektima u poljoprivredi i šumarstvu na preko 2 000 ha poljoprivrednog zemljišta. U Republici Hrvatskoj pripada skupini lidera u proizvodnji ekoloških proizvoda kamilice, ljekovitih bilja, nasada i proizvodnje višanja i oraha po kojima se svake godine iz EU Fondova generiraju značajni iznosi subvencija i poticaja.

 • upravljanje operativnom kompanijom Europlantaže d.d.
 • WEB: EUROPLANTAŽE

Saša Abrišin

Divizija šumarstvo

20+ godina iskustva u radovima u šumarstvu sa preko 200 000 m3 godišnje prerade u drvnoj industriji i upravljanjem preko 900 ha Šuma u Republici Hrvatskoj.

 • upravljanje operativnom kompanijom A.M.S. Biomasa d.o.o.
 • WEB: A.M.S.-BIOMASA

Darko Habuš

Divizija nekretnine

35+ godina iskustva na projektima izgradnje i poslovima Inženjera građevinarstva u kojima je upravljao kao glavni inženjer u izgradnji preko 2000 stanova i objekata odnosno izgradio preko 100.000m2 stambenih i preko 30.000m2 poslovnih prostora na području Republike Hrvatske.

 • upravljanje operativnom kompanijom Esseker Grupa d.o.o.
 • WEB: ESSEKER GRUPA

Dražen Majstrović

Divizija kriptovalute i depo plemeniti metali

Pionir Upravljačkog pristupa ključnim korisnicima u RH.
25+godina iskustva u domaćim/međunarodnim inovativnim projektima i organizaciji poslovanja.

 • upravljanje operativnom kompanijom Osječka Robna Burza d.d.
 • upravljanje Centraliziranim platformama Crypto industrije
 • WEB: OSJEČKA ROBNA BURZA

Davor Andraković

Divizija kriptovalute

15+ godina iskustva u IT Sektoru i sektoru privatne zaštite i automatizacije.

 • pod upravljanjem Crypto-mining Farme
 • upravljanje na Decentraliziranim aplikacijama i algoritmima Blockchain tehnologije
 • WEB: OSJEČKA ROBNA BURZA

Andrija Stojanović

Sektor poslova osiguranja

30+ godina iskustva u poslovima osiguranja.

 • upravljanje operativnom kompanijom Certitudo d.o.o. koja je lider na tržištu osiguranja u reguliranim profesijama
 • WEB: CERTITUDO