Solarna elektrana “SE KAPITAL GRUPA H”

  • SNAGA: 217,80 kWp
  • IZLAZNA SNAGA: 170 kW
  • GODIŠNJA PROIZVODNJA: 239,58 MWh
  • INVESTITOR: S.E.G. Energija d.o.o.
  • LOKACIJA: Osijek, ul. Hrastova 14, k.č.br. 10774/23 k.o. Osijek