Solarna elektrana “SE Monte-Mont H”

 • SNAGA: 297,00 kWp
 • IZLAZNA SNAGA: 240 kW
 • GODIŠNJA PROIZVODNJA: 264 MWh

Solarna elektrana “SE Monte-Mont VP”

 • SNAGA: 99,00 kWp
 • IZLAZNA SNAGA: 70 kW
 • GODIŠNJA PROIZVODNJA: 108 MWh
 • Investitor: S.E.G. Energija d.o.o.
 • Dvije solarne elektrane
 • Elektrana za prodaju električne energije snage 240,00 kW
 • Elektrana za vlastite potrebe snage 70,00 kW
 • Lokacija: Ulica Borova 6, Osijek

Elektrane su puštene u trajni pogon.